Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schválena "Modrá zprava"

09/09/10
smf

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009. Zdroj: MZe

Vláda schválila Zprávu o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009

     Zpráva o stavu vodního hospodářství České republiky v roce 2009“ je pravidelnou každoroční bilancí stavu vodního hospodářství v uplynulém roce. Vžil se pro ni krátký název „Modrá zpráva“ a letos je vydávána už potřinácté. Vydává ji společně Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí.
     Dokument obsahuje informace o stavu vod v České republice, o vodohospodářské činnosti a procesech, jež v roce 2009 na úseku vodního hospodářství probíhaly. Přináší i podrobnou bilanci aktivit správců vodních toků, tedy pěti státních podniků Povodí, Lesů ČR, s. p., a Zemědělské vodohospodářské správy, jež je organizační složkou státu. 
Území České republiky bylo v roce 2009 opět postiženo záplavami, tak jako v posledních letech již několikrát. Tentokrát to byly především záplavy z přívalových srážek, pro něž se vžil název „bleskové povodně“. Hlavní povodňovou událostí roku se staly přívalové povodně na přelomu června a července, které postihly převážně čtyři oblasti – Jižní Čechy, Novojičínsko, Jesenicko a Děčínsko. Odpovědné orgány a instituce se proto věnovaly v roce 2009 odstraňování povodňových škod vzniklých v tomto roce a přitom pokračovaly v programech na odstraňování následků povodní z let předcházejících. Významnou součást jejich činnosti představovala rovněž práce na programech budování a zkvalitňování protipovodňových opatření.
     V roce 2009 byla ukončena první etapa budování Informačního systému VODA České republiky, který je zdrojem dat o vodních stavech, srážkách i jakosti vod a dostává se do stále většího povědomí nejen odborné, ale i široké veřejnosti. Nejvíce je využíván za povodňových situací, ale stále častěji je adresa www.voda.gov.cz navštěvována i v situacích méně vypjatých, např. při výběru turistických cílů. Koncem roku 2009 začaly přípravy pro druhou etapu budování tohoto systému, jež má být završena v roce 2015.
     Porovnáním údajů z jednotlivých ročenek je možno získat obraz o pozitivních trendech v čištění odpadních vod, kvalitě podzemních i povrchových vod i v budování systémů na ochranu před povodněmi na území České republiky.  
Text "Modré zprávy" najdete Z D E
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, zdroj: www.eagri.cz