Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sklizeň k 7.8.2006

07/08/06

Informace o průběhu sklizně v Pardubickém kraji

Tabulka pro k vyplnění:  

 

Aktuální situace ke sklizni obilovin a řepky

 

Kraj:Pardubický                                   Sklizeň  k datu 7.8. 2006

Druh

 

Osev

2006

(dle ČSÚ)

okres v ha

Sklizeno

celkem

2006

(ha)

ha výnos

(t/ha)

 

2005/ 2006

Ceny plac.pěstitelům

rozmezí(Kč/t)

Poznámka

kvalita

problémy

 

Pro účely potravinářské

Krmné  a

Nepotrav.

 

Pšenice ozimá

41410

12289

29,68 %

5,03

5,02

 

 

 

 

Pšenice jarní

4799

 

4,13

 

 

 

 

 

Ječmen ozimý

5011

4835

96,49 %

4,67

4,35

 

 

 

 

Ječmen jarní

26915

1084

4,03%

4,11

4,48

 

 

 

 

Žito

885

209

23,62 %

4,42

3,90

 

 

 

 

 

Oves

3602

 

3,65

 

 

 

 

Triticale

+ ost. obiloviny

4341

941

21,68 %

4,53

3,46

 

 

 

 

OBILOVINY

   celkem

86963

19358

20,20 %

4,63

4,74

 

 

Řepka olejná

22622

11178

49,41 %

2,91

3,24

 

 

7100

 Pro členy

OHD

                 *u řepky– cena řepky na výrobu metylesteru

 

 

Komentář pro členy AK ČR

Obiloviny se neobchodují, podniky ZZN zatím nabízejí nízké výkupní ceny obilovin ze žní,  ti co mají možnost skladovat skladují.

Žňové práce byly v minulém týdnu přerušeny deštěm, na některých místech obilí začalo poléhat. Předcházející sucho ovlivnilo kvalitu zrna zejména oz.pšenic.

Z některých okresů je signalizován výskyt virového chorob u pšenic což snižuje jejich výnos.

 

 

 

 

Vypracoval dne: 7.8.2006 Ing.Kroutil