Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akreditace KIS

Akreditace KIS

15/04/05

Společnost Agrovenkov o.p.s. má statut Krajského informačního střediska

smf

Plán činnosti Agrovenkova o.p.s., které získalo statut Krajského informačního střediska Pardubického kraje je zaměřen v oblasti poskytování informací na bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajského úřadu cílovým skupinám v regionu.

Aktuální informace o nás

Aktuální informace o spolupráci poradce metodika a KIS

Zařazeno v Akreditace KIS