Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Společnost Agrovenkov o.p.s. má statut Krajského informačního střediska

15/04/05
smf

Plán činnosti Agrovenkova o.p.s., které získalo statut Krajského informačního střediska Pardubického kraje je zaměřen v oblasti poskytování informací na bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajského úřadu cílovým skupinám v regionu.

                                         Plán činnosti na rok 2005

        1.  Vytvoření a aktualizace registru  cílových skupin a jednotlivců patřící do

              těchto skupin 

        2.   Údržba webových stránek a jejich naplnění obsahem v souvislosti s cíly a

              úkoly  informačního střediska

3.   Informace o zahájení činnosti KIS AGROVENKOV,o.p.s. Pardubického kraje (informační dopis cílovým skupinám a jednotlivcům)

4.   Bezplatný přenos informací od centrálních orgánů a krajského úřadu k cílovým skupinám, naplňující cíle informačního střediska, jejich třídění a dopracování podle regionálních potřeb se zaměřením na problematiku zemědělství a rozvoje venkovského prostoru

5.   Přenos informací poskytnutých ZA a PÚ a zpětná informační vazba v oblasti především zemědělské tématiky

6.   Přebírání záznamů z webových redakčních systémů ÚZPI, distribuce tištěných informačních materiálů a spolupráce s metodickým a kontrolním orgánem ÚZPI

7.   Zprostředkovávání kontaktů na zemědělské poradce z registru MZe – viz.příloha

8.   Šíření informací formou  seminářů a školicích akcí s tématikou: Společná zemědělská politika, její priority a změny; strategie bezpečnosti potravin; programy k podpoře prosazování cílů společné zemědělské politiky, programy národních dotací, poradenský systém a realizace poradenského programu

9.   Spolupráce s akčními skupinami, facilitátory (místní iniciativy), se školami a VÚ pro zlepšení možností šíření posledních poznatků v oblasti vědy a výzkumu, zlepšení informovanosti o aktivitách zemědělských škol a VÚ v regionu, spolupráce s informačními středisky v ostatních krajích

10.Spolupráce s Ústavem pro hospodářskou úpravu lesů v oblasti lesnických informací

          

 

Příloha : Privatni_poradci-registr_Mze-_PA+HK+okoli_10.3.2005.xls [xls ; 41472 bytů]