Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Aktuální informace o nás

15/04/05

Aktuální informace o spolupráci poradce metodika a KIS

Aktuální informace o nás a  o spolupráci metodika – poradce ing. Vladimíra Šabaty s Krajským informačním střediskem AGROVENKOV,o.p.s. v Pardubickém kraji


Výše jmenovaný je zařazen v řídícím týmu AGROVENKOVA,o.p.s.


Mimo organizačních záležitostí se podílí jako redaktor do webových stránek AGROVENKOV.CZ. Novým redaktorem byl jmenován Ing. František Smítal.


V evidenci privátních poradců regionu je v současné době 29 soukromých poradců.


V příloze jsou uvedeni  jednotlivý poradci včetně oboru akreditace a profesního zaměření dle dotačního titulu 9.F. a – d.


V příloze je uveden plán činnosti na rok 2005.


V minulosti byly uskutečněny čtyři semináře v jednotlivých okresech Pardubického kraje jejichž cílem bylo představení obecně prospěšné společnosti AGROVENKOV, systém poradenství a společná zemědělská politika.


Dva semináře  ve čtyřech okresech věnované problematice operačního programu, PGRLF a možnostech financování GE Money Bank


Na každém semináři je účast 35 až 65 osob. Následně pak probíhají individuální konzultace.


Připravuje se: seminář k řepce – využití ke krmným účelům


                 semináře pro redaktory www článků


                       semináře pro uživatele www stránek                                                   


 

Zařazeno v Akreditace KIS