Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na základní kurzy I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

08/10/14
smf

Česká společnost rostlinolékařská

Česká společnost rostlinolékařská
Pobočka Ústí nad Orlicí
Tvardkova 1191, 562 01 Ústí n.O. IČ 61239135
držitel pověření Ministerstva zemědělství ČR
Č.j. 189160/2012 – Mze – 17013
 
vás zve na základní kurzy I. a II. stupně pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin