Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyšla příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti pro rok 2013"

03/06/13
smf

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013".Zdroj: MZe

Příručka "Průvodce zemědělce Kontrolou podmíněnosti platný pro rok 2013"
Také v letošním roce je vydávána příručka seznamující zemědělce s požadavky, jejichž plněním je podmíněno poskytování vybraných podpor. Závazné jsou zejména pro žadatele o přímé platby, některé podpory Osy II Programu rozvoje venkova a některé podpory v rámci společné organizace trhu s vínem.
V roce 2013 jsou požadavky podmíněnosti rozšířeny o požadavky vztahující se k ochraně zvířat.
Jedná se tak o poslední etapu rozšíření požadavků podmíněnosti, jejichž uplatňování přispívá k ochraně životního prostředí, k ochraně zemědělské půdy, k zajištění potravinové bezpečnosti a v neposlední řadě také k zajištění dobrých životních podmínek hospodářských zvířat.
Nově doplněnými požadavky tak jsou minimální požadavky na ochranu telat, minimální požadavky na ochranu prasat a požadavky na ochranu zvířat chovaných pro hospodářské účely.
Novinkou pro letošní rok je také úprava znění GAEC 2. V rámci pravidel pěstování širokořádkových plodin na silně nebo mírně erozně ohrožených půdách je povolena výjimka, že podmínky standardu nemusí být dodrženy na souvislé ploše s výměrou nižší než 0,4 ha zemědělské půdy.
Více informací se dozvíte v příručce, kterou najdete Z D E