Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nové povinnosti v označování jednotlivých druhů zvířat

13/05/13
smf

Novelizací vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence, byla pro farmáře stanovena nová povinnost v označování jednotlivých druhů zvířat.

Nové povinnosti v označování jednotlivých druhů zvířat

Novelizací vyhlášky č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence, byla pro farmáře stanovena nová povinnost v označování jednotlivých druhů zvířat.
Prodlužuje se lhůta pro označování turů na 20 dní, avšak v případě, kdy tele není označeno do 72 hodin po narození a hlášení o jejich narození není zasláno do 7 dnů, je stanovena nová povinnost hlásit datum označení. Za počátek 7-mi denní lhůty pro zaslání hlášení o narození telete se pak považuje právě nahlášené datum označení (které musí nastat do 20 dní od narození telete). Pokud je tele označeno do 72 hodin a hlášeno narození telete do 7 dnů, není třeba hlásit datum označení.
Pro hlášení data označení zvířat druhu TUŘI byl zaveden nový kód pohybu 20 – „Datum označení zvířete“.
 
Specifikace způsobu hlášení na papírovém formuláři, formuláři pro hlášení z portálu farmáře a hlášení pomocí elektronického souboru.
sloupec
záznam
záhlaví
registrační číslo stáje chovatele
03
ušní známka zvířete
04
kód události 20
05
datum označení
07
nevyplňuje se
Povinnost hlásit datum označení zvířete je stanovena § 35 odst. (1), písm. d:
Každý chovatel předává pověřené osobě údaje o narození zvířete, a to: jde-li o tury, datum označení; pokud k označení zvířete došlo do 72 hodin po jeho narození a hlášení o narození zvířat, jejich úhynu, ztrátě, utracení a přemístění je zasláno do 7 dnů ode dne narození, datum označení nemusí být uvedeno.
Zdroj: MZe