Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministerstvo pomůže zemědělcům snížením byrokracie

23/05/13
smf

Tisková zpráva MZe ze dne 22. 5. 2013.

Ministr Petr Bendl: Ministerstvo pomůže zemědělcům snížením byrokracie

Antibyrokratická komise Ministerstva zemědělství od začátku roku 2012 do konce dubna 2013 přijala celkem 77 podnětů s náměty k úpravě legislativy či úředních postupů, které by snižovaly zbytečné papírování zejména na straně zemědělců a potravinářů. Z celkového počtu bylo ke konci května vyřešeno 59 z nich. Podněty se týkaly například Portálu farmáře, elektronického sytému pro využití zemědělské půdy LPIS, duplicitního vyplňování totožných vstupních údajů u různých státních institucí nebo požadavků, které stanovuje Evropské unie.
„Posláním Ministerstva zemědělství je poskytovat službu zemědělcům, potravinářům a hlavně spotřebitelům, kvůli kterým tady jsme. Jsem rád, že se nám daří rok od roku snižovat administrativní zátěž zemědělských podnikatelů a zpřehledňovat informace, které se dostanou ke spotřebiteli. Když chce někdo podnikat v zemědělství, je povinností státu mu v tom vyjít maximálně vstříc,“ řekl Petr Bendl.
Na základě podnětů komise byla vylepšena celková stabilita a rychlost systému pro žádosti o dotace na Portálu farmáře s tím, že v roce 2013 je naplánována celková optimalizace. Na portálu je také nově vytvořena funkce, která umožňuje vlastní kategorizaci zvířat například dle věkových či váhových kategorií, dle počtu dnů od porodu a dle březosti. Nově uživatelé mohou evidovat u jednotlivých zvířat provozní data jako například údaje vážení.
V mapové části LPIS v letošním roce přibudou zákresy stanovišť včelstev, a to jak stálých, tak kočovných.
Pro včelaře to znamená, že už nemusí cestovat na místně příslušný úřad a tam včelstva nahlašovat, ale mají možnost zadat tuto informaci rovnou do počítače. Stejně tak mohou nově vinaři upravovat zákresy osázených ploch vinic.
Další upravenou oblastí je duplicitní vyplňování totožných vstupních údajů při žádosti o dotace. Výpisy z katastru nemovitostí mají nově stejnou platnost jako výpis z obchodního rejstříku. Pracovníci příslušných úřadů mají povinnost si výpis z obchodního rejstříku i některé další výpisy generovat sami. Katastr nemovitostí bude požadovat ověřené výpisy jen v případě, že nejsou k dispozici v elektronické podobě. Ministerstvo dále připravuje zjednodušení odesílání výkazů na Český statistický úřad přímo z Portálu farmáře.
Národní předpis, který byl přísnější než předpis EU a vyžadoval značení telat alespoň jednou za 3 dny, nastavuje mírnější podmínky. Nově bude třeba, aby chovatel telata označoval jen jednou za 20 dní. MZe také zpracovalo podněty k předpisům stanoveným evropským právem a odeslalo je Evropské komisi, se kterou o nich bude dále jednat.
Ministerstvo zemědělství aktuálně vypracovává návrh sběrného antibyrokratického zákona, jehož hlavním cílem je snížení nadměrné byrokratické zátěže zemědělských podnikatelů, a to v několika nejdůležitějších zemědělských zákonech. Novela by měla systémově řešit jednotlivosti, které se v zákonech postupně objevovaly v předešlých letech. Zemědělští podnikatelé se mohou těšit na novinky jako možnost podat žádost o dotaci bez elektronického podpisu jen s autorizací za pomoci SMS zprávy. V zemědělském výboru Poslanecké sněmovny by měla být novela projednána asi v polovině roku.
Jan Žáček, tiskový mluvčí Ministerstva zemědělství, 22.5.2013