Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Pozvánka na seminář do Dašic

11/03/13
smf

Pozvánka na seminář do Dašic 26.3.2013.

Z E M Ě D Ě L S K Ý   S V A Z 
Č E S K É   R E P U B L I K Y
    Vás zve na seminář
 
Hospodaření na půdě ve vazbě na udržování a zvyšování půdní úrodnosti a ochrana půdy
 zaměřený na možnosti ochrany půdy před destrukčními a degradačními účinky v systému pěstování rostlin a zpracování půdy včetně opatření řešící erozní ohroženost soustavou protierozních opatření.
 
Termín a místo konání:
26.3.2013 Pivovar Dašice s.r.o., Komenského 27, 533 03 Dašice
Celou pozvánku najdete Z D E.