Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vláda souhlasí s dočasným snížením minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách

24/01/13
smf

Tisková zpráva Mze.

Vláda souhlasí s dočasným snížením minimálního limitu obilovin ve státních hmotných rezervách
 Vláda dnes schválila dočasné snížení limitu obilovin ve státních hmotných rezervách, a to do 31. prosince 2013. Správa státních hmotných rezerv (SSHR) má ke zmírnění disproporce na domácím trhu s obilovinami uvolnit formou zápůjčky maximálně 100 tisíc tun obilovin.
   Za poskytnutí zápůjčky je stanovena výše úroku 0,527 % za každý i započatý měsíc trvání zápůjčky. Podařilo se tak vyjít vstříc zemědělcům a pomoci jim překlenout výpadek krmných plodin z vlastní produkce. Jde o podniky s živočišnou výrobou, které hospodaří na zemědělské půdě v oblastech postižených loni na jaře suchem. Zápůjčka je jedním z opatření, které v rámci balíčku pomoci zemědělcům zasažených suchem připravilo Ministerstvo zemědělství,“ řekl ministr Petr Bendl.
Do konce února 2014 má ministr zemědělství ve spolupráci s předsedou SSHR předložit vládě informaci o realizaci opatření.
Žadatelem o zápůjčku obilovin může být zemědělský podnikatel s živočišnou výrobou, z jehož obhospodařovaných pozemků se více než 30 % výměry nachází v suchem postižené oblasti. Ty byly zjištěny na základě monitoringu Ústředního pozemkového úřadu, který sledoval vývoj hydrometeorologické situace v jednotlivých částech ČR k 31. 5. 2012.
Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe
Zdroj. www.eagri.cz, 23.1.2013