Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nová legislativa týkající se ochrany zvířat

16/01/13
smf

S novým rokem nabyla účinnosti řada právních předpisů. Přinášíme jejich přehled zpracovaný Ministerstvem zemědělství. Zdroj: MZe

Nová legislativa týkající se ochrany zvířat
S novým rokem nabyla účinnosti řada právních předpisů. Přinášíme jejich přehled zpracovaný Ministerstvem zemědělství.
Zákon č. 359/2012 Sb. je rozsáhlou novelizací zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, a několika dalších zákonů. Jednotlivá ustanovení se mění především v návaznosti na přijetí dvou předpisů EU, které se týkají ochrany zvířat při usmrcování a ochrany zvířat používaných pro vědecké účely.
Nový zákon zejména reaguje na zvyšující se požadavky EU na kvalifikaci osob, které usmrcují zvířata, nebo pracují s pokusnými zvířaty, a stanoví pro tyto osoby minimální požadavky na vzdělání a odbornou přípravu k získání, udržení a prokázání požadované kvalifikace, včetně požadavků na školicí pracoviště. Zákon v souladu s předpisy EU upravuje například ochranu zvířat používaných pro vědecké účely (včetně shromažďování a zasílání statistických údajů požadovaných Evropskou komisí) či požadavky pro udělení povolení k porážce zvířat pro potřeby církví nebo náboženských společností. Vedle toho se zavádějí nové sankce, a to zákaz chovu zvířat a propadnutí týraného zvířete nebo zabrání týraného zvířete s cílem efektivně zabránit chovateli v dalším týrání zvířat. Novelizací se naopak ruší řády ochrany zvířat při veřejném vystoupení, čímž dojde ke snížení administrativní zátěže pořadatelů veřejných vystoupení a obcí.
Vyhláška č. 418/2012 Sb., o ochraně zvířat při usmrcování je prováděcím předpisem k zákonu o ochraně zvířat proti týrání v jeho nové podobě a stanoví např. způsoby doložení odpovídající odborné praxe pro osoby podílející se na porážení zvířat nebo na usmrcování kožešinových zvířat, vzory různých osvědčení, ale také podmínky a požadavky na omračování zvířat. Místo se mimo jiné našlo také na stanovení poměru hmotnosti vybraných druhů živých ryb a vody (hustotu obsádky) v kádích a příručních nádržích, včetně nejnižšího množství kyslíku ve vodě a teploty vody.
Vyhláška č. 419/2012 Sb., o ochraně pokusných zvířat se také váže k zákonu o ochraně zvířat proti týrání a kromě stanovení vzorů různých žádostí, návrhů a statistických tabulek určuje také požadavky na funkci a uspořádání prostorů a vybavení zařízení, v nichž se pokusy na zvířatech provádějí, včetně prostorů chovných i provozních, a současně stanoví požadavky na prostředí a jeho kontrolu (větrání a teplotu, osvětlení, hluk, poplašné systémy). Opomenuty samozřejmě nejsou ani požadavky ohledně péče o pokusná zvířata a jejich umístění, nakládání se zvířaty odchycenými k pokusům ve volné přírodě a ohledně celé řady dalších situací včetně metod usmrcování jednotlivých druhů pokusných zvířat.
Zdroj: MZe, 8.1.2013