Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K nitrátové směrnici

30/01/13
smf

Koncem roku 2012 připravili pracovníci VÚRV, v.v.i. pro uplatnění požadavků nitrátové směrnice v praxi dvě certifikované metodiky, ve kterých jsou popsány aktuální požadavky na ochranu vod, včetně úprav platných od ledna 2013. Zdroj: VÚRV v.v.i.

K nitrátové směrnici
Koncem roku 2012 připravili pracovníci VÚRV, v.v.i. pro uplatnění požadavků nitrátové směrnice v praxi dvě certifikované metodiky, ve kterých jsou popsány aktuální požadavky na ochranu vod, včetně úprav platných od ledna 2013.
 
            
1.metodika pro hospodaření ve zranitelných oblastech(závazné ve zranitelných oblastech a    
 částečně i mimo ně – u žadatelů o dotace na AEO PRV)

2.zásady správné zemědělské praxe (doporučené mimo zranitelné oblasti).
zdroj. www.vurv.cz