Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Státní pozemkový úřad bude řídit rozsáhlou pozemkovou agendu

25/12/12
smf

Informace MZe.

Státní pozemkový úřad bude řídit rozsáhlou pozemkovou agendu
Státní pozemkový úřad (SPÚ), který právě dnes vznikl, spojí agendy dosud vykonávané Pozemkovým fondem České republiky ( PF ČR) a pozemkovými úřady, které působily v okresních městech jako součásti Ministerstva zemědělství. Nová instituce je zřízena zákonem schváleným tento týden Poslaneckou sněmovnou a dnes podepsaným prezidentem Václavem Klausem.
SPÚ bude vykonávat působnosti ve věcech:
  • vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon č. 229/1991 Sb.),
  • pozemkových úprav (zákon č. 139/2002 Sb.),
  • převodu majetku státu na jiné osoby (zákona 92/1991 Sb.) a
  • převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby (dosud zákon 95/1999 Sb., nově upraveno přímo v zákoně o SPÚ).
SPÚ také mimo jiné převzal od Pozemkového fondu ČR roli povinné osoby podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi (č. 428/2012 Sb.), a bude tedy řešit i vydávání restituovaného majetku církvím.
Do funkce ústředního ředitele bude ministrem zemědělství Petrem Bendlem jmenován Petr Šťovíček, který působil na pozici 1. náměstka PF a od června letošního roku byl pověřen jeho řízením. „Přestože na Pozemkovém fondu v uplynulých třech letech běžela příprava na jeho zrušení a převedení majetku a činností na jiný subjekt, bude proces propojení s dosavadními pozemkovými úřady do nového SPÚ náročným manažerským úkolem. Zvlášť, když se začne nově řešit také agenda církevních restitucí. Petr Šťovíček je však zkušeným manažerem a já jsem přesvědčen, že tento náročný úkol zvládne a dokončí přeměnu dvou samostatných struktur v jedinou novou efektivně fungující organizaci SPÚ,“komentuje své rozhodnutí ministr Bendl.
Pozemkový fond ČR během své transformace od roku 2010 snížil počet pracovních míst  o více než 200 a v současné době má 721 zaměstnanců. Nově vzniklý SPÚ by měl zaměstnávat přibližně 1500 osob, předpokládá se ale, že v  průběhu příštího roku dojde ke konsolidaci činností a odpovídající redukci počtu zaměstnanců.
Sídlem SPÚ bude budova zrušeného Pozemkového fondu ČR v Praze 3, Husinecká 11a.
Kateřina Böhmová
ředitelka Odboru komunikace MZe
zdroj: www.eagri.cz, 23.12.2012