Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe upřesní mapy erozního ohrožení v České republice

09/10/12
smf

Informace MZe.

Ministerstvo zemědělství upřesní mapy erozního ohrožení v České republice
 
    MZe schválilo novou metodiku hodnocení erozního ohrožení půdních bloků. Změna přispěje ke zlepšení péče o půdu a ke zmírnění erozních událostí, jakými jsou zaplavení obcí, silničních a železničních staveb nebo vodních toků.
Odborníci Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy a pozemkových úřadů, které jsou součástí Ministerstva zemědělství, dva roky podrobně mapovali (***pozn. Sm) erozní události v různých částech České republiky. Zjistili, že na některých půdních blocích dochází opakovaně k erozi, přestože tyto lokality nejsou zařazeny do mapy erozního ohrožení. Zemědělec hospodařící na takových pozemcích fakticky neporušil platnou metodiku (v tomto případě týkající se ochrany proti erozi), ačkoli se z jeho pole erozní vlivy často i opakovaně rozšiřují na majetek jiných občanů, na území obcí, dopravní infrastrukturu či vodní toky.

„Dvouletý podrobný průzkum prokázal, že současná mapa lokalit mírně nebo silně ohrožených erozí potřebuje aktualizaci a doplnění. Právě proto jsme připravili novou metodiku, jak toto ohrožení hodnotit,“ řekl ministr zemědělství Petr Bendl.

Nová pravidla plně navazují na současnou legislativu týkající se zásad správné zemědělské praxe v oblasti erozí. Podle schválené metodiky bude i jednotlivá událost důvodem pro zařazení do jedné ze dvou kategorií ohrožení (MEO – mírně erozně ohrožené, SEO – silně erozně ohrožené). Zcela nové lokality se automaticky zařadí do nižší kategorie mírně erozně ohrožených. Od okamžiku zařazení půdního bloku do mírně nebo silně erozně ohrožených bude mít hospodařící zemědělec povinnost zavést příslušná protierozní opatření, jako např. omezení pro pěstování širokořádkových plodin.

„Usilujeme o to, aby byla metodika projednána do konce letošního roku a aby platila od počátku roku příštího. Nejde jen o ochranu majetku, který je náhlými erozními událostmi zničen nebo poškozen. Jde i o ochranu samotné půdy, která je pro nás i pro příští generace nenahraditelná. Přitom podle odhadů eroze každoročně zničí půdní fond v hodnotě čtyř miliard korun. Také proto bychom všichni měli erozi chápat jako jeden z hlavních rizikových faktorů pro budoucnost našeho zemědělství,“ uvedl ministr Bendl.
zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR , www.eagri.cz
***Ve spolupráci VÚMOP, v.v.i. a Ústředního pozemkového úřadu byl založen webový portál pro evidenci projevů eroze na zemědělských pozemcích. Portál slouží k hlášení, evidenci a vyhodnocování jednotlivých erozních událostí. Cílem monitoringu eroze zemědělské půdy je zajistit relevantní podklady o rozsahu problému eroze zemědělské půdy.
Výstupy z analýz monitorovaných událostí mají široké využití jak v soukromé tak i ve veřejné sféře. Zejména jsou kvalitním podkladem pro efektivní navrhování protierozních opatření a pro přípravu nových politik v oblasti ochrany půd. Portál najdete na webové adrese http://me.vumop.cz.