Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dočasné pozastavení příjmů žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu ZEMĚDĚLEC

17/10/12
smf

Informace z PGRLF.

Dočasné pozastavení příjmů žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu ZEMĚDĚLEC
S ohledem na vyčerpání finančních prostředků PGRLF, a.s. určených pro financování podpor v rámci programu Zemědělec, které bylo způsobeno enormním počtem podaných žádostí o poskytnutí podpory v posledních měsících, představenstvo PGRLF, a.s. rozhodlo o dočasném pozastavení příjmů žádostí v rámci uvedeného programu.
Podpora v rámci programu Zemědělec nebude poskytnuta na žádosti zaevidované v PGRLF, a.s. a na agenturách pro zemědělství a venkov po 12. říjnu 2012.
Žádáme klienty, aby po podpisu všech výtisků smlouvy o podpoře, který činí na agentuře pro zemědělství a venkov, předali jeden výtisk této smlouvy příslušné úvěrující bance. Tímto krokem je banka informována o tom, že má k příslušné úvěrové smlouvě klienta závazek k předávání dat, vyplývající ze smlouvy o spolupráci mezi Fondem a bankou. Pokud tak klient neučiní, je vystaven riziku, že podpora, o kterou Fond žádal, nebude vyplacena v řádném termínu.

zdroj: www.pgrlf.cz