Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Úspěšné projekty na ochranu krajiny…..

13/08/12
smf

Tisková zpráva MŽP ze dne 9.8.2012

Úspěšné projekty na ochranu krajiny mohou získat ocenění v soutěži

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo druhý ročník soutěže Cena české krajiny. Vítězný projekt národního kola bude nominován za Českou republiku do mezinárodní soutěže Cena Rady Evropy za krajinu.
Cílem soutěže je přispět k rozšiřování obecného povědomí o hodnotách krajiny pro každodenní život člověka, naznačit nutnost ochrany krajiny a jejího kulturního a přírodního dědictví a nezbytnost přijetí odpovědnosti za její udržitelné užívání na úrovni státní správy, samosprávy i jednotlivců.
Do soutěže je možné přihlásit projekty zaměřené na ochranu, tvorbu a správu krajiny; projekt musí být dokončený a zpřístupněný veřejnosti po dobu nejméně tří let před podáním přihlášky. Soutěžit mohou také vzdělávací nebo osvětové projekty zaměřený na odborný růst profesionálů, úředníků i veřejnosti v oblasti správy, plánování a užívání krajiny. Projekty budou posuzovány podle čtyř základních kritérií, kterými jsou udržitelný územní rozvoj, příkladná hodnota, participace veřejnosti a zvyšování obecného povědomí.
Vítěz bude za Českou republiku nominován na Cenu Rady Evropy pro krajinu (Council of Europe Landscape Award). Rada Evropy uděluje toto čestné ocenění jednou za dva roky v návaznosti na Evropskou úmluvu o krajině, ke které se Česká republika v roce 2002 připojila a kterou následně v roce 2004 ratifikovala. Soutěž Cena české krajiny má stejně jako Cena Rady Evropy pro krajinu dvouletý cyklus.
Uzávěrka přihlášek je 27. září 2012. Cena české krajiny bude slavnostně vyhlášena a předána koncem roku 2012, aby mohl být její držitel nominován za Českou republiku do 31. prosince 2012. Cena Rady Evropy pro krajinu pak bude vyhlášena na podzim roku 2013.
Ministerstvo životního prostředí na soutěži spolupracuje s Ministerstvem pro místní rozvoj, Ministerstvem zemědělství, Ministerstvem kultury a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
Všechny podrobnosti k soutěži jsou k dispozici na http:www.cenakrajiny.cz
Matyáš Vitík, vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí MŽP
Zdroj: MŽP