Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012

09/02/12
smf

Tisková zpráva – Státní rostlinolékařská správa zveřejnila aktuální Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v roce 2012.

Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012
 Státní rostlinolékařská správa zveřejnila aktuální Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin v roce 2012.
Státní rostlinolékařská správa (dále jen „SRS“) zveřejnila prostřednictvím Věstníku Seznam povolených přípravků a dalších prostředků na ochranu rostlin 2012.  „Seznam přináší informace nejen o povolených přípravcích na ochranu rostlin, ale lze v něm nalézt také základní informace o zařazení přípravku z hlediska toxicity a ochrany vodních zdrojů, nebo údaje o osobních ochranných pomůckách pro práci s přípravky na ochranu rostlin“ shrnuje obsah publikace ředitel SRS pan Zdeněk Mach.
Tímto způsobem SRS splnila zákonnou povinnost zveřejňovat Seznam přípravků a dalších prostředků povolených v České republice. Seznam lze stáhnout v elektronické podobě zde.
Zbyněk Škodáček, tiskový mluvčí SRS
zdroj: www.eagri.cz, 6.2.2011