Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Končí příjem žádostí na PUZČ !!

10/02/12
smf

Tisková zpráva MZe ze dne 9.2.2012.Zdroj: MZe

Končí příjem žádostí na Předčasné ukončení zemědělské činnosti
Vzhledem k naplnění cílů stanovených pro opatření Předčasné ukončení zemědělské činnosti, a zároveň vzhledem k naplnění závazků odpovídajících výši rozpočtu na toto opatření v rámci Programu rozvoje venkova ČR na období 2007-2013, rozhodl ministr zemědělství Petr Bendl o ukončení příjmu žádostí k datu 30. 3. 2012.
Ukončení příjmu žádostí se netýká těch žadatelů, kteří svůj zemědělský podnik předávají příjemci dotace z opatření Zahájení činnosti mladých zemědělců, pokud se tento příjemce zavázal k převzetí podniku v rámci preferenčních kritérií.
Žádosti o dotaci ostatních žadatelů, které budou podány po 30. 3. 2012, nebudou přijaty.
Ministerstvo zemědělství bude nadále vyhodnocovat stav čerpání Programu rozvoje venkova a opětovné spuštění opatření zváží v případě uvolnění finančních prostředků.
Kateřina Böhmová, ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz