Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dojde ke snížení počtu inspekčních orgánů?

10/02/12
smf

Bendl chce snížit počet inspekcí ze sedmi na tři. Zdroj: MZe

Bendl chce snížit počet inspekcí ze sedmi na tři

Ministr zemědělství Petr Bendl (ODS) chce do budoucna sloučit sedm inspekčních orgánů v resortu do tří subjektů. Jeden by měl na starost živočišnou výrobu, druhý rostlinnou produkci a třetí potraviny, uvedl v úterý ministr na jednání se Svazem měst a obcí ČR. Slučování má zjednodušit systém inspekcí a ušetřit státu peníze, aby se nemuselo krátit na dotacích. 
    Farmáři jsou v současnosti vystaveni obrovskému množství kontrol. Zejména drobní sedláci si proto dlouhodobě stěžují, že jim kontroly a s tím spojené papírování nesmírně ztrpčují život a ubírají čas na skutečnou práci. Podle Bendla spolu kontrolní orgány navíc své akce nekoordinují, a kontroly se tak zbytečně kříží.
    Reorganizace by se měla dotknout také poboček v regionech, které zde má ministerstvo zemědělství i jemu podřízené organizace. "Tak, aby byl v každém okrese jen jeden dům, jedna kancelář," přiblížil svoji představu ministr.
"Není jiná cesta, protože státní rozpočet vypadá, jak vypadá a musíme šetřit, kde se dá, abychom nemuseli sahat na to, co je klíčové," zdůvodnil Bendl další snižování provozních výdajů ministerstva s tím, že se chce vyvarovat tomu, aby v rámci úspor ve státním rozpočtu bylo například nutné omezovat národní spolufinancování projektů v rámci Programu rozvoje venkova.
Jak již dříve MZe uvedlo, hodlá letos snížit provozní výdaje meziročně o 400 milionů, což představuje deset procent jejich roční výše. Za poslední dva roky tak úřad náklady na provoz zkrátil o čtvrtinu.
    Ministr chce do budoucna také prosadit zjednodušení a zrychlení procesu takzvaných pozemkových úprav, jejichž hlavním cílem původně bylo znovuzpřístupnění pozemků pro zemědělskou činnost. "Mezitím se z toho stal tak strašně administrativně náročný proces, že dneska pozemkové úřady dokážou udělat zhruba 250 katastrálních území za rok. Když si vezmete, že jich chybí zhruba ještě 6000, tak vám vyjde, že to bude trvat ještě asi dalších 24 let," poznamenal ministr.
     Majetkové vztahy k půdě v České republice jsou v důsledku kolektivizace v 50. letech minulého století v řadě případů nejasné, což mají dát do pořádku právě pozemkové úpravy. V jejich rámci se zpřístupňují pozemky budováním nových polních cest, vznikají nové rybníky nebo je obnovována zeleň v krajině, čímž se omezuje půdní eroze, která každoročně působí mnohamilionové.