Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela "stavební vyhlášky"

24/01/12
smf

Od 1.2.2012 nabývá účinnosti novela tzv. stavební vyhlášky tj. Vyhlášky č. 268/2009 Sb.

 
Od 1.2.2012 nabývá účinnosti novela tzv. stavební vyhlášky tj. Vyhlášky č. 268/2009 Sb. Ve vyhlášce jsou věci týkající se zemědělství uvedeny od § 50, nový je § 53a) věnovaný skladování POR – např. rozdíly mezi skladem a skladem příručním. V § 48 jsou uvedeny vybrané náležitosti spojené s požadavky na manipulací s PHM , např. výdejní místo pro PHM, což se také zemědělců týká.

Nové věci jsou modře zvýrazněné, neplatící jsou přeškrtnuté. Plné platné znění najdete  Z D E