Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr Bendl: Potravin je dost, růstu cen se nebojte

03/01/12
smf

Ministr Bendl: Potravin je dost. Růstu cen se nebojte. Zdroj: MZe 

Ministr Bendl: Potravin je dost. Růstu cen se nebojte
parlamentnilisty.cz, 31. prosince 2011
Ministr zemědělství Petr Bendl z ODS očekává, že i v novém roce budou ve vládě šarvátky, ale věří, že je koalice v zájmu země urovná. Taktéž míní, že by zvýšení DPH nemuselo mít tak velký vliv na ceny potravin, neboť loni byla nadúroda. Ta vždy táhne ceny dolů. Plánuje další úspory na ministerstvu, ale ne na úkor dotací českým zemědělcům.
První otázka je ještě taková vánoční. Měl jste na Štědrý den kapra, když tolik podporujete české sladkovodní ryby?
Ne, měl jsem pstruha. (smích)
To je ale chyba. To nejde dohromady s vaší politikou.
Jak to, že ne? Česká ryba je česká ryba. (smích)
Dobrá tedy. Jak byste popsal rok 2011 z hlediska české vlády?
Byl to těžký rok. Vláda doznala řady změn, které si vynutily okolnosti. Největší tíhu odpovědnosti nese premiér Petr Nečas a jeho rozhodování bylo určitě hodně složité. Přestože to vláda měla komplikované – například Věci veřejné se hodně musely učit, jaké je to nést vládní odpovědnost – tak nakonec ta bilance není tak špatná. Vláda je pod velkým tlakem, zejména finanční krize, která v Evropě je. Ve světě krize ale není. Evropa trpí přerozdělováním, regulacemi a žitím na dluh. Zpomalení ekonomiky pak dopadá logicky i na nás a naše vývozce. V době hospodářského poklesu a logického nižšího výběru daní není jednoduché hledat zdroje a rezervy na to, aby rozpočet pokryl, co je potřeba.
Nebojíte se, že mohou vzniknout výrazné konflikty ve vládě, co se týká například politiky ve vztahu k Evropské unii? Jestli se Česká republika připojí k fiskální unii a její rozpočet bude kontrolovat Brusel, či zda pošleme 90 miliard na krachující státy eurozóny…
V té nejvyšší celostátní politice nejsem zase tak dlouho jako v té regionální a komunální, ale nepamatuji si dobu, kdy by jakákoli vláda mohla říct: “nás žádné konflikty nečekají, ve všem spolu souhlasíme“. Jsem si jistý, že konflikty ve vládě budou, protože se jedná samozřejmě o konkurenční boj politických stran o to, která prosadí více ze svého programu. Důležité je, zda vládní koalice bude schopna kompromisů. Tam se ukáže, do jaké míry mají ti, co vládnou šanci na konci volebního období říci: “kus práce jsme odvedli“. Nebudou-li strany vládní koalice schopny kompromisu, nebudou mít sílu něco prosadit. Ty strany se navzájem potřebují. Konflikty sice vznikat budou, ale já pevně věřím, že koalice bude schopna je urovnat, tak abychom mohli naplňovat programové prohlášení vlády.
A pokud jde o loňský rok, co se týče vaší osoby a vašeho nástupu na ministerstvo zemědělství?
Pro mě to byl rok plný velkých změn osobně i profesně. Je pravdou, že já jsem se specializoval, co se parlamentní práce týká, více na dopravu, ale moje regionální zkušenost byla hodně spjata s rozvojem venkova, což se mi pro práci na ministerstvu zemědělství hodí. V letošním roce se podařila řada věcí, které na začátku roku nikdo ani nečekal. Zemědělci dostali částku 1,3 miliardy korun ze státního rozpočtu jako doplatek k evropským podporám. To je významný počin ministerstva zemědělství.
Ve vyjednávání EU jsme se posunuli v oblasti ochrany trhu a dodržování pravidel otevřeného trhu v drůbežářském průmyslu. V letošním roce zemědělci sklidili velkou úrodu a to někdy přináší zejména malým farmářům problémy s nadúrodou s nemožností prodat veškerou úrodu, kterou sklidili. V tomto ohledu jim významně pomohlo ministerstvo zemědělství v závěru roku, kdy jsme spustili podporu malých bioplynových stanic, jejichž existence pomáhá uplatnit přebytky z nadúrody, což se pozitivně projeví ekonomické bilanci zemědělců. Obecně lze říct, že jsme rok zakončili s dobrým předpokladem, aby ten rok příští finančně byl úspěšný. Už teď víme, že finanční podpora, která přijde z EU v roce příštím, bude větší, než byla v letošním roce. Do příštího roku zbývá, zda se nám podaří vyjednat podporu takzvaných citlivých oblastí. To znamená zejména vepřové, ale i škrobové brambory, chmel a podobně.
Když jste hovořil o tom, že přichází ekonomická krize, tak se pravděpodobně bude muset upravit i státní rozpočet. Není zde nebezpečí, že by čeští zemědělci mohli přijít o část dotací od ministerstva, které dorovnává dotace z EU? Škrtat se bude muset asi na všech ministerstvech.
Ministerstvo zemědělství pomáhá státnímu rozpočtu významným způsobem. Za poslední dva roky jsme snížili provozní výdaje ministerstva o čtvrtinu, což je poměrně významná částka, která samozřejmě znamená pro ministerstvo zemědělství jistá omezení, ale hlavní cíl, kterým je podpora zemědělství a různých dalších oblastí, jako je třeba rybářství, chmelařství, včelařství, zůstane zachován. U včelařů jsem například zvýšil podporu z 10 na 70 milionů. Postupujeme tak, že nechceme šetřit na podporách našim zemědělcům, nýbrž nadále na provozních nákladech ministerstva a jemu podřízených organizacích a tak to bude pokračovat i v příštím roce.
Máme se bát výrazného zvýšení ceny potravin?
Opozice kritizuje vládu za to, že sjednocuje DPH a říká, že to zvýší cenu potravin. Mě zemědělci upozorňují na fakt, že největší vliv na cenu komodit a potravin má úroda či neúroda. V okamžiku, kdy úroda brambor nebyla dobrá, byla výkupní cena osm korun. V okamžiku, kdy je nadúroda, tak jsou zemědělci rádi, že je prodají za dvě koruny.
Takže si myslíte, že velká úroda v roce 2011 vykompenzuje zvýšení DPH.
Ano. Už teď velkou část úrody musí zemědělci zaorávat.
Co byste popřál občanům České republiky do nového roku?
Jako ministr zemědělství nemůžu než nepopřát občanům spokojeného zemědělce produkujícího kvalitní suroviny pro potraviny a co nejnižší cenu potravin. Přál bych si, aby lidé nakupovali zboží u českých zemědělců a všímali si na etiketách, zda je produkt české provenience. Já jim za to zase můžu slíbit, že ministerstvo zemědělství bude dbát na hlídání kvality potravin a zboží.
Může být hospodářská krize příležitostí pro české zemědělce například v tom směru, že bude pro ně komparativní výhodou, že nebudou mít, na rozdíl od zahraničních zemědělců k nám dovážejících, náklady s přepravou, a porostou tak více lokální trhy?
Může to být příležitost. Proto podporujeme farmáře cestou subvencí. Různé farmářské trhy jsou stále oblíbenější a naši zemědělci tam nabízejí své bioprodukty. Chceme podporovat takzvané prodeje ze dvora, které jsou také čím dál populárnější. Já věřím, že se český zemědělec této příležitosti chopí a my to chceme podpořit.
Zdroj: www.eagri.cz 2.1.2012