Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jednala Rada pro zemědělství a rybářství

25/01/12
smf

Jednotné nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty a strategie ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012 – 2015 byly hlavními tématy, o kterých diskutovali ministři zemědělství na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu. Zdroj: MZe

Zlepšování životních podmínek zvířat nesmí podlomit konkurenceschopnost evropského zemědělství
Jednotné nařízení o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty a strategie ochrany a dobrých životních podmínek zvířat pro období 2012 – 2015 byly hlavními tématy, o kterých diskutovali ministři zemědělství na dnešním zasedání Rady pro zemědělství a rybářství v Bruselu.
Návrh jednotného nařízení o společné organizaci trhů reaguje především na budoucí výzvy pro zemědělství a venkovské oblasti. Těmi jsou životaschopná výroba potravin, udržitelné využívání přírodních zdrojů a vyvážený územní rozvoj. „Mezi výzvy, kterým nyní čelíme v oblasti zemědělství, patří neočekávané výkyvy jak v produkci, tak následně i v cenách potravin, ať už jsou způsobeny klimatickými změnami nebo jinými okolnostmi. Proto Komise navrhuje, aby nová podoba Společné zemědělské politiky disponovala účinnými mechanismy ke zmírnění těchto negativních vlivů. Tyto mechanismy však musí být nastaveny tak, aby evropské zemědělství nadále zvyšovalo svou konkurenceschopnost za efektivního využívání všech zdrojů,“ uvedl náměstek ministra zemědělství Martin Hlaváček, který českou delegaci na zasedání v Bruselu vedl.
Na programu Rady byla také strategie Evropské unie pro ochranu a dobré životní podmínky zvířat 2012 – 2015. Evropská komise navrhuje rozvíjet nástroje zajišťující lepší dodržování právních požadavků členských států, posilovat stávající mezinárodní spolupráci při zajištění dobrých životních podmínek zvířat, lépe informovat spotřebitele a provádět studie o nejvíce problematických aspektech životních podmínek zvířat. „Evropská unie má jeden z nejpřísnějších systémů ochrany zvířat ve světě. Domnívám se, že opatření na podporu dobrých životních podmínek zvířat musí být rentabilní a musí být zachováno jak udržitelné zemědělství, tak konkurenceschopnost mezi jednotlivými členskými státy i EU vůči třetím zemím.“ uvedl ministr zemědělství Petr Bendl.
Na okraj zasedání informovali ministři Velké Británie, Nizozemí, Německa a Belgie o aktuálním stavu výskytu Schmallenberg viru, který postihuje ovce, kozy a skot. V ČR nebyl výskyt viru zatím zjištěn, přesto se česká delegace připojila k výzvě vyžadují povinnost hlášení výskytu této nákazy.
Kateřina Böhmová ředitelka Odboru komunikace MZe, zdroj: www.eagri.cz 24.1.2012