Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SVS ČR ke kontrole zdraví zvířat a povinnému vyšetřování HZ

19/12/11
smf

SVS ČR ke kontrole zdraví zvířat a povinného vyšetřování HZ. Zdroj: SVS ČR

Loni touhle dobou
16.12.2011
Loni touhle dobou jsme avizovali, jak budou probíhat kontroly zdraví zvířat a povinná vyšetřování. Hovořili jsme o úspoře peněz v důsledku stále se lepšící nákazové situace hospodářských i volně žijících zvířat. Ukázalo se, že šlo o správné kroky.
U drůbeže byla v reprodukčních chovech slepic ve vztahu k výskytu salmonel natolik příznivá nákazová situace, že letos mohla být vakcinace proti salmonelám pouze dobrovolná.
Díky tomu, že se u nás nevyskytuje klasický mor prasat a ubývá i zjištění protilátek proti tomuto onemocnění u černé zvěře, bylo možné vyšetřovat jen 25 % poražených zvířat. Toto rozhodnutí se ukázalo jako správné. Klasického moru prasat jsme stále prostí. U koní zanikla povinnost plošně vakcinovat proti chřipce, ovšem v případě „svodu“, tj. výstav, závodů apod., musí být kůň v imunitě i nadále.
Předloni se naposledy vakcinovaly lišky proti vzteklině, ČR je prostá této nákazy od roku 2004. Letos se vyšetřovaly jen 4 lišky na sto kilometrů čtverečních (ulovené i uhynulé).
Zajíci se vyšetřovali na brucelózu a tularemii jen na základě podezření, popřípadě podle požadavků monitoringu. To znamená 3 zajíci na sto kilometrů čtverečních a bude to zhruba 2 400 zajíců za rok. Opět se ukázalo, že šlo o správné rozhodnutí.
Pro příští rok je již Ministerstvem zemědělství schválena nová metodika kontroly zdraví zvířat, která má „stejného ducha“, jako byla ta v roce 2011, tj. reflektovat tuto dobrou nákazovou situaci.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR
zdroj: www.svscr.cz