Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr k pozemkovým úpravám

13/12/11
smf

Sloupek ministra k pozemkovým úpravám. Zdroj:MZe

Sloupek ministra k pozemkovým úpravám
Zemědělec, 12. prosince 2011
Pozemkové úpravy přispívají k likvidaci zátěží způsobených kolektivizací a ztrátou vztahu člověka k půdě a ke krajině. Mají významný podíl v procesu  narovnání vlastnických vztahů (včetně dokončení restitucí), který je nutnou podmínkou pro průhledný trh s půdou. Pozemkové úpravy zhodnocují vlastníkům zemědělské pozemky tím, že je scelují a zpřístupňují, a zároveň tento soukromý majetek chrání před znehodnocením, především erozí. Proto je celkem smutným zjištěním, že 22 let po pádu minulého režimu – a za 9 let platnosti „nového“ zákona o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech – byl tento proces dokončen ve 2100 katastrálních územích ze zhruba 8500, u nichž se s úpravou počítá. I když se v posledních pár letech podařilo dokončování pozemkových úprav zrychlit, stále by při současném tempu zhruba 250 katastrálních území ročně na poslední katastry došlo až někdy za 24 let.  To by ovšem zakonzervovalo vysokou míru beznaděje u mnohých vlastníků. Proto jsme s kolegy na ministerstvu začali hledat, jakými způsoby – určitě mezi nimi bude i snížení administrativní náročnosti – termín dokončení pozemkových úprav co nejvíc přiblížit.
Petr Bendl,ministr zemědělství ,12.12.2011 www.eagri.cz