Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke kontrole tržnic a stánkového prodeje

21/12/11
smf

Tisková zpráva SZPI ze dne 20.12. 2011.

TZ SZPI k tiskovému brífinku MZe, SZPI a SVS v Hradci Králové

Tiskový brífink pořádaný v Hradci Králové dne 19.12.2011, kterého se zúčastnil ministr zemědělství Petr Bendl, ústřední ředitel Státní zemědělské a potravinářské inspekce Jakub Šebesta a ústřední ředitel Státní veterinární správy Milan Malena, se tematicky věnoval podpoře sladkovodního rybářství, kontrole prodeje kaprů a kontrole prodeje potravin na tržištích, se zaměřením zejména na předvánoční trhy.

Kontrola stánkového prodeje 2011

Státní zemědělská a potravinářská inspekce vykonala letos 1528 kontrol na 186 trzích, z nichž převážnou většinu tvořily trhy farmářské. Inspektoři kontrolovali jakost a bezpečnost potravin, plnění ohlašovací povinnosti, hygienické požadavky, označování a obchodní úpravu nabízených potravin, vysledovatelnost jejich původu, spotřební lhůty a dodržování chladícího řetězce.
Porušení povinností při stánkovém prodeji bylo zjištěno ve 207 případech. Nejčastěji měli stánkaři problémy s nedodržením hygienických požadavků a s řádným označováním potravin. Někdy chyběly i doklady o původu zboží. Relativně častým prohřeškem bylo uchovávání potravin, které vyžadují chlazení, mimo chladící zařízení. Při prodeji nebalených potravin, u nichž dochází k dělení (krájení apod.), neměli někteří prodejci zajištěnu řádnou očistu nářadí a rukou. Pro nebalené potraviny také platí, že musí být při prodeji chráněny před prachem, dotykem se zemí a přímým kontaktem s rukama prodejce a s kupujícími. V řadě případů nebyly podle zjištění inspektorů tyto podmínky dodrženy.
Pracovníci potravinářské inspekce při kontrolách prodejcům vysvětlují jejich povinnosti a také důsledně ověřují, jsou-li splněna všechna uložená opatření. Nedostatky byly většinou odstraněny ještě v průběhu kontroly, nebylo proto nutné ukládat prodejcům výraznější sankce. V několika případech však bylo zahájeno správní řízení.
Přes uvedené nedostatky lze shrnout, že převážná většina prodejců dodržuje podle kontrolních zjištění SZPI platné právní předpisy pro stánkový prodej a v pořádku jsou jak nabízené potraviny, tak i hygienické zázemí a další náležitosti těchto provozoven.

Předvánoční trhy v Královéhradeckém a Pardubickém kraji – prosinec 2011
„V tomto čase se potravinářská inspekce každoročně zaměřuje na kontrolu tržnic a potravin, které k vánočním svátkům patří. Dbáme na to, aby předvánoční atmosféra nebyla rušena nepoctivými nebo neznalými prodejci a aby nakupující nebyli na trzích klamáni,“ říká o prosincových kontrolách tržišť ústřední ředitel SZPI Jakub Šebesta. „Hlavním cílem kontrol je upozornit prodejce na nedostatky, poradit a dohlédnout na rychlé zjednání nápravy,“ dodává.
V působnosti Inspektorátu SZPI v Hradci Králové byly v průběhu prosince 2011 vykonány kontroly na tržnicích v Pardubicích, Hradci Králové, Náchodě, Vrchlabí, Chrudimi, Trutnově, Jičíně, Heřmanově Městci a Přelouči. Zkontrolováno bylo celkem 63 stánků, na 9 z nich bylo zjištěno porušení povinností při uvádění potravin do oběhu.
Kontrolovány byly zejména komodity typické pro předvánoční prodej, tedy cukrářské výrobky a cukrovinky, pekařské výrobky jako preclíky, koláče, vánočky, a perníky, med a medovina, koření a suché plody, sýry a také čaj a káva. 
Ve dvou případech byly prodávány potraviny polského původu, které nebyly označeny údaji v češtině. Na základě tohoto zjištění byl uložen zákaz prodeje na více než 100 kg potravin, převážně cukrovinek.
Dále byl zakázán prodej menšího množství zeleniny, která vykazovala známky hniloby. Inspektoři našli také česnek z Polska, který byl klamavě označen jako český. V jednom případě bylo zjištěno, že provozovatel prodává medovinu vyrobenou firmou, která není registrována u SZPI.
Zpracoval: Mgr. Michal Spáčil – tiskový mluvčí, tel.: +420 542 426 633