Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Harmonogram příjmu žádostí z PRV na rok 2012

26/12/11
smf

Harmonogram příjmu žádostí z PRV na rok 2012 . Zdroj: Zemědělský svaz ČR

Harmonogram příjmu žádostí na rok 2012
  
  Jarní kolo (únor/březen 2012):
 I.1.1.2  Spolupráce při vývoji nových produktů, postupů a technologií (resp. inovací)
             v zemědělství(příjem žádostí březen)  
 I.3.1     Další odborné vzdělávání a informační činnost (příjem žádostí proběhne
             samostatně již v únoru) 
 I.1.4     Pozemkové úpravy (příjem žádostí březen
 III.2.2   Ochrana a rozvoj kulturního dědictví venkova (příjem žádostí březen)
 IV.1.2   Realizace místní rozvojové strategie (příjem žádostí březen)
 IV.2.1   Realizace projektů spolupráce (příjem žádostí březen)
 
    Letní kolo (červen 2012):
  III.1.2  Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje
  IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie
  III.4.1  Získávání dovedností, animace a provádění (příjem žádostí předběžně od 30. 6.,
              závisí na schválení modifikace programového dokumentu Evropskou komisí)
 
   Podzimní kolo (říjen 2012):
I.1.2    Investice do lesů
I.1.4    Pozemkové úpravy
           (v případě nevyčerpání rozpočtu opatření již v jarním kole příjmu žádostí)
I.3.4    Využívání poradenských služeb
II.2.4   Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
III.1.3  Podpora cestovního ruchu
IV.1.2  Realizace místní rozvojové strategie
IV.2.1  Realizace projektů spolupráce
 
Spuštění opatření I.2.1 Seskupení producentů závisí na finalizaci přípravy opatření ke spuštění, bude vyhlášeno samostatně v průběhu roku 2012.
V případě zajištění dodatečných prostředků resp. po případném přesunu disponibilních prostředků z jiného opatření, bude vyhlášeno kolo příjmu žádostí i na opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, a to v rámci podzimního kola příjmu žádostí. 
Zdroj: Zemědělský svaz ČR