Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Téměř tisíc nových BPS  v Německu

03/11/11
smf

Na konci roku 2010 bylo v Německu v provozu 5900 bioplynových stanic s nainstalovaným elektrickým výkonem 2300 MW. Zdroj: Agronavigator

Téměř tisíc nových bioplynových stanic v Německu 

 
 Podle zjištění Německého centra pro výzkum biomasy (DBFZ) bylo na konci roku 2010 v Německu v provozu 5900 bioplynových stanic s nainstalovaným elektrickým výkonem 2300 MW. Jen za rok 2010 přibylo 960 bioplynových stanic o výkonu 470 MW, a to především v Bavorsku, Dolním Sasku a Šlesvicku-Holštýnsku, zatímco v Sasku, Sasku-Anhaltsku a Braniborsku se jich postavilo méně. Nejvíce k výrobě bioplynu přispívají spolkové země Bavorsko, Dolní Sasko a Bádensko-Württembersko a provozují celkem 55 % všech zařízení v Německu. Pokud jde o průměrný nainstalovaný výkon zařízení, nacházejí se na jihu země spíše zařízení o malém až středním výkonu (do 325 kW), zatímco v severních a východních spolkových zemích převládají zařízení s vyšším průměrným nainstalovaným výkonem (nad 500 kW).
Trend budování malých a středních zařízení, který začal v roce 2009, byl zřetelný i v roce 2010, přibyla však i větší zařízení. Průměrný výkon nových bioplynových stanic, uvedených do provozu v roce 2010, činil kolem 300 kW. Bioplynové stanice zpracovávají především zvířecí exkrementy a obnovitelné suroviny – z těch převládá se 76 % kukuřičná siláž. Kejda tvoří 45 % hmotnosti používaných substrátů a přispívá k výrobě elektřiny z bioplynu zhruba 11 %.
V důsledku změněných rámcových podmínek se zlepšily ekonomické rámcové podmínky výroby bioplynu v odpovídající kvalitě k napájení do sítě zemního plynu. Kromě zařízení vyrábějících elektřinu na místě bylo v Německu na konci roku 2010 v provozu 48 stanic na výrobu a napájení bioplynu do sítě o nainstalovaném výkonu plynu 340 MW. Roční kapacita napájení biometanu činí 280 mil. Nm3, což odpovídá 0,4 % spotřeby zemního plynu v Německu za rok 2009. V uplynulém roce bylo uvedeno do provozu celkem 17 nových zpracovatelských zařízení.

UmweltMagazin, 41, 2011, č. 6, s. 6
EKO VIS MŽP. Informační zpravodaj, 21, 2011, č. 4, s. 50

Převzato z  www.agronavigator.cz