Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ministr zemědělství v Bruselu

10/11/11
smf

Ministr Bendl v Bruselu:Vyjednávání o lepších podmínkách pro naše zemědělce je jednou z mých priorit. Zdroj:MZe

Ministr Bendl v Bruselu:Vyjednávání o lepších podmínkách pro naše zemědělce je jednou z mých priorit

Ministr zemědělství Petr Bendl se v Bruselu věnoval prioritním otázkám budoucnosti Společné zemědělské politiky Evropské unie. Zúčastnil se společného setkání zemědělského výboru Evropského parlamentu s ministry zemědělství členských zemí EU a členy Evropské komise, které se konalo 7. listopadu.
 
Společné jednání poslanců s ministry a zástupci Evropské komise v zemědělském výboru Evropského parlamentu jasně ukázalo, že dohoda o budoucí podobě Společné zemědělské politiky (SZP) nebude jednoduchá. Bude i obtížné dosáhnout dohody mezi všemi evropskými institucemi včas před začátkem příštího programovacího období, které začne v lednu 2014. Ministři i poslanci reformní návrhy Evropské komise kritizovali s tím, že budou požadovat řadu změn. Zásadními tématy pro další diskusi jsou zejména zjednodušování SZP, ozelenění přímých plateb, nastolení spravedlivějších podmínek pro zemědělce, stabilizace trhů a předcházení krizí a udržitelnost hospodaření.
 
Ministr Bendl ve svém vystoupení kritizoval návrhy komise na zastropování přímých plateb i ozeleňování SZP, které zahrnuje povinné vyčleňování 7 % zemědělské půdy do tzv. ekologického klidu, což je v rozporu s úsilím o zvyšování konkurenceschopnosti evropských zemědělců a s rostoucí poptávkou po potravinách ve světě. „Česká republika zavedení stropů pro platby vždy odmítala a odmítá, protože nesouhlasí s jakýmikoliv opatřeními, která rozlišují úroveň podpory podle uměle zvolených kritérií, jako je právě velikost farem. Zavedení stropů by navíc pro zemědělce znamenalo další nadbytečné administrativní povinnosti,“ zdůraznil ministr Bendl.
 
V Bruselu ministr Petr Bendl také hovořil s řadou českých europoslanců o prioritách ČR a aktivním prosazování českých zájmů v Evropské unii. „Vyjednávání v EU považuji za jednu ze svých priorit a evropským otázkám se hodlám naplno věnovat. Budoucí podoba SZP určí podmínky pro fungování českého zemědělství do roku 2020 a mým cílem je, aby byly co nejlepší. Protože se do rozhodování o SZP poprvé plnohodnotně zapojí Evropský parlament, budu usilovat o efektivní spolupráci s českými europoslanci a jejich zahraničními protějšky,“ řekl po jednání ministr.
Petr Bendl se také setkal s viceprezidentkou Evropské rady pro mléko Sietou Vam Keimpema, se kterou projednal aktuální otázky a budoucnost evropského mlékařství, a s prezidentem Evropské konfederace mladých farmářů (CEJA) Jorisem Baeckem, aby projednali budoucí opatření na podporu mladých zemědělců v EU. „Jsem zastáncem podpory mladých zemědělců, ale na druhou stranu budu usilovat o to, aby podpory nemohly být zneužívány,“ řekl ministr Bendl.
 
V jednáních s evropskými nevládními organizacemi bude pokračovat v rámci široké agrární diplomacie. Do Bruselu se český ministr zemědělství opět vrátí v pondělí 14. listopadu, a to na setkání Rady ministrů. 
 
Zdroj: www.eagri.cz, 9.11.2011