Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Nový fenomén – farmářské trhy

18/10/11
smf

I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Zdroj: SVS ČR

Nový fenomén – farmářské trhy

 
I na farmářských trzích vykonávají dozor orgány Státní veterinární správy ČR. Podmínkou je, že musí jít o schválené a registrované tržiště nebo tržnice. Takovýchto prodejních míst je v současné době v celé republice 195, z nichž se na 142 místech konaly tzv. farmářské trhy.
  Od počátku roku krajské veterinární správy zkontrolovaly 146 tržnic a tržišť a celkem bylo provedeno 465 kontrol u jednotlivých prodejců. Na toto množství jsme zjistili 51 závad a udělili 48 pokut v celkové výši 204 000 korun.
 
Zjišťované závady se víceméně stále opakují, a jde o tyto:
  • nevyhovující teploty při prodeji potravin,
  • prodej výrobku vyrobeného v neschváleném/neregistrovaném zařízení,
  • nedoloženy nabývací doklady ke zboží (prodej potravin neznámého původu),
  • chybějící nebo nesprávné označení potravin,
  • označení výrobků výrazem „domácí“,
  • dovoz potravin – prodejce není registrován jako obchodník,
  • prodej neoznačených vajec (prodej vajec z chovu pro produkci násadových vajec),
  • nedostatečná ochrana před nepříznivými vlivy prostředí (teplota, kontaminace).
 
Na základě těchto poznatků je vhodné zákazníky upozornit na to, aby věnovali pozornost označování výrobků, způsobu prodeje, dodržování chladicího řetězce a při pochybnostech, aby se vždy prodejce zeptali.
Prodejce má povinnost zákazníky informovat vyčerpávajícím způsobem o prodávaném zboží a jeho původu. Pokud má zákazník dojem, že něco není v pořádku, měl by upozornit místně příslušnou krajskou veterinární správu, která věc prošetří a došetří.
autor: Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR

Zdroj: www.svscr.cz