Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

XIV. kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova bude spuštěno v říjnu 2011

29/09/11
smf

XIV. kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova bude spuštěno v říjnu 2011 . Zdroj: SZIF

XIV. kolo příjmu Žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova bude spuštěno v říjnu 2011
Příjem žádostí bude probíhat v termínu 25. 10. 2011 – 7. 11. 2011, 16:30 hodin na přislušných regionálních odborech Státního zeměděského intervenčího fondu (RO SZIF).
Více informací najdete  ZDE.
Další informace- změna podmínek – najdete  Z D E.
Zdroj: www.szif.cz