Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vzorová smlouva na pronájem honitby

29/09/11
smf

V souvislosti s ukončením platnosti většiny smluv o pronájmu honiteb v roce 2013 probíhají v letošním roce k této problematice semináře postupně ve všech krajích.  Zdroj: AK ČR

Vzorová smlouva na pronájem honitby

 
 
 
     V souvislosti s ukončením platnosti většiny smluv o pronájmu honiteb v roce 2013 probíhají v letošním roce k této problematice semináře postupně ve všech krajích.  Na základě požadavků z těchto jednání doporučila Myslivecká komise AK ČR dát členstvu k dispozici několik vzorových smluv.
     Žádám proto, abyste 3 připojené smlouvy dali k využití  zejména majitelům a nájemcům zemědělských a lesních pozemků i vodních ploch.
 
Ing. Jan Záhorka, AK ČR
Přílohy: