Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií – GAEC 2

19/09/11
smf

Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.Zdroj: MZe

Problematika pokryvnosti půdy v rámci půdoochranných technologií – GAEC 2
Na základě výsledků jednání byly stanoveny limity pokryvnosti půdy pro splnění podmínky půdoochranné technologie na erozně ohrožených půdách.
Silně erozně ohrožené půdy (SEO):
Při zakládání porostů obilnin a řepky olejné na SEO plochách PB/DPB s využitím půdoochranných technologií platí podmínka dodržení stanovené min. 30% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky.
 
Mírně erozně ohrožené půdy (MEO):
Při zakládání porostů širokořádkových plodin na MEO plochách PB/DPB s využitím půdoochranných technologií platí podmínka dodržení stanovené min. 20% pokryvnosti půdy rostlinnými zbytky. Do 30. června musí být zachována ještě min. 10% pokryvnost půdy rostlinnými zbytky a po 1. červenci musí být vizuelně prokazatelné, že při zakládání porostu byla použita půdoochranná technologie.
Zdroj: MZe,  16.9.2011