Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů

08/08/11
smf

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů    V Registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů převzatých z rozhodnutí vodoprávních úřadů a podkladů vlastníků vodních zdrojů, na základě kterých došlo k aktualizaci zákresů v […]

V LPIS aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů
   V Registru půdy byla aktualizována vrstva ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ, PHO), kterou naleznete v mapě pod žárovkou OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011). Vrstva byla aktualizována z údajů převzatých z rozhodnutí vodoprávních úřadů a podkladů vlastníků vodních zdrojů, na základě kterých došlo k aktualizaci zákresů v mapě. Pokud po zobrazení vrstvy OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) narazíte na nesoulad týkající se stupně ochrany nebo hranice ochranného pásma s informacemi uvedenými v rozhodnutí vodoprávního úřadu, prosím kontaktujte helpdesk@mze.cz. Informaci optimálně doplňte o naskenované rozhodnutí místně příslušného vodoprávního úřadu, které potvrzuje chybné informace LPIS. Podnět předáme správci vrstvy k nápravě. Další aktualizace dat se očekává v průběhu září na základě podnětů zaslaných do 31.8.2011. Po prokliku nadpisu novinky naleznete bližší informace o vymezení OPVZ/PHO.
     Aktualizovanou vrstvu lze v mapě zobrazit rozsvícením žárovky OPVZ – nezávazné (aktualizace 2011) ve stromečku v levé části obrazovky. Označení jednotlivých stupňů ochrany zůstalo zachováno, tj. I. stupeň, II. stupeň, PHO2a, PHO2b, PHO3, nerozlišený stupeň, pouze označení hranice pásma je světle modrou čarou. Proklikem PB spadajícího do ochranného pásma se otevře informační panel PB v pravé části obrazovky, kde v záložce OPVZ lze získat informace o stupni ochrany a výměře ochranného pásma na PB.
    Souhrn PB spadajících do ochranných pásem vodních zdrojů lze zobrazit a vytisknout z tisku č. 16 Zařazení PB/DPB do ochranných pásem vodních zdrojů, na záložce Tisky ve výchozím postavení v LPIS.
Pokud jsou vaše PB označeny jako Nerozlišený stupeň je vhodné informovat se na příslušném vodoprávním úřadě o platnosti ochranného pásma (může zde probíhat vodoprávní řízení o změně ochranného pásma).
    Vztah OPVZ/PHO a omezení použití přípravků na ochranu rostlin:
Důležité pro zemědělce je především zařazení do 2. stupně ochrany, tj. II. stupeň OPVZ, PHO2a, PHO2b, kde může být omezeno nebo zakázáno použití některých přípravků na ochranu rostlin (POR). Kontrola těchto omezení je součástí Cross-compliance – SMR 8a a SMR 9. Pro úplnost uvádíme kompletná přehled druhů ochranných pásem a míry omezení použití POR:
  • I.stupeň a PHO1 – nelze používat žádný POR
  • II.stupeň, PHO2a(může být též označen jako II.stupeň vnitřní), PHO2b (může být též označen jako II.stupeň vnější)nelze používat POR označené na etiketě „S-větou : OP II.st – vyloučené z použití v ochranném pásmu II. stupně zdrojů podzemní anebo povrchové vody“,  popřípadě u 3 starších registrovaných přípravků větou PHO1, popř. PHO2(Bofix, Esteron,Dicopur MP)
  • PHO3– na tato pásma se omezení použití POR nevztahují, přípravky s historickou S-větou PHO5 už nemohou být používány.

Zdroj: www.eagri.cz , 5.8.2011