Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Schválena rezerva státních pozemků

26/08/11
smf

Pozemkový fond ČR vytvořil návrh rezervy státních pozemků, určených pro uskutečňování rozvojových záměrů státu. Tento návrh vláda České republiky na svém červencovém zasedání schválila. zdroj. PF ČR

 

Pozemkový fond ČR vytvořil návrh rezervy státních pozemků, určených pro uskutečňování rozvojových záměrů státu. Tento návrh vláda České republiky na svém červencovém zasedání schválila.
Vláda České republiky v červenci 2011 projednala a schválila materiál „Návrh nařízení vlády o stanovení rezervy státních pozemků pro uskutečňování rozvojových programů státu.“ Pozemkový fond ČR vytvořil v souladu s ustanovením § 2 odst. 14 zákona č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, rezervu státních pozemků. Pozemkový fond ČR bude tyto pozemky následně převádět v souladu s rozvojovými programy státu. 
 
„Navržený seznam pozemků tvořících rezervu státní půdy tvoří 47 085 pozemků o celkové rozloze 154 076 892 m2. Jsou v něm zapracovány požadavky jednotlivých ministerstev,“ uvedl Radim Zika, ředitel Pozemkového fondu ČR a dodal: „Vymezením rozsahu nezbytné rezervy státní půdy pro realizaci rozvojových záměrů by měl být vyřešen mnohaletý problém, jímž se zabrání riziku komplikovaného procesu vyvlastňování půdy, které představuje zvýšené finanční náklady a v konečné fázi i včasné nedokončení veřejně prospěšných staveb, dopravních staveb či průmyslových zón.
 
 
 
 
Kraj
 
Počet pozemků
 
Výměra m2
Jihomoravský kraj
3623
9 518 553
Kraj Vysočina
939
2 120 560
Jihočeský kraj
3783
6249812
Hlavní město Praha
69
1101502
Plzeňský kraj
6434
23 836 277
Středočeský kraj
3135
8 664 338
Pardubický kraj
4826
22251737
Olomoucký kraj
2913
11 674 217
Moravskoslezský kraj
3705
17 681 651
Zlínský kraj
2664
4805223
Karlovarský kraj
1449
4411879
Ústecký kraj
7261
23011328
Liberecký kraj
1732
5 410 534
Královehradecký kraj
4552
13339281
Celkem
47085
154 076 892
 
 
 
tiskový mluvčí
Pozemkový fond ČR
Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3
Tel.: +420 296 164 491
GSM: +420 602 315 171
zdroj: www.pfcr.cz