Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ředitel SZIF jednal s předsedou Zemědělského svazu ČR

11/08/11
smf

Ředitel SZIF jednal s předsedou Zemědělského svazu ČR. Zdroj: SZIF

Ředitel SZIF jednal s předsedou Zemědělského svazu ČR
 Ředitel Státního zemědělského intervenčního fondu (SZIF) Oldřich Černoch se sešel s představiteli Zemědělského svazu České republiky v čele s jeho předsedou Miroslavem Jirovským. Jednání bylo pracovního charakteru a dominovala mu aktuální témata související s administrací dotací Společné zemědělské politiky.
Mezi diskutovaná témata patřila zejména problematika stanovení částky rozdělované v rámci opatření 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků, problematika zastavení administrace bioplynových stanic a hodnocení zavedení tzv. „nového systému" administrace projektových opatření Programu rozvoje venkova (PRV) ve 13. kole. Konkrétně pilotní projekt, který po vyhodnocení a případných úpravách bude pravděpodobně zaveden plošně ve 14. kole PRV. Ze strany Zemědělského svazu zazněl pozitivní ohlas na tento pilotní projekt, zejména kladně vítají zjednodušení celého procesu.
Další okruhy byly zaměřeny na aktuální situaci PRV ve vyhlášeném 13. kole, zejména se prodiskutovaly možnosti a návrhy řešení výrazného převisu u tohoto kola a také aktuální finanční prostředky k čerpání PRV do konce programového období. Jak ze strany vedení SZIF, tak i ze strany představitelů Zemědělského svazu ČR zazněly návrhy řešení, které byly víceméně ve shodě. Předmětem jednání byl také postup SZIF v oblasti termínů a způsobu výplat plošných opatření. „Harmonogram výplat dodržíme, první platby dotací žadatelům hospodařících v méně příznivých oblastech (LFA) budou vypláceny od 16. října tohoto roku", potvrdil ředitel SZIF Oldřich Černoch.
Dalším bodem programu bylo představení koncepce administrace příjmu žádostí, která se zaměří na budoucí celkovou elektronizaci komunikace jak žadatelů se SZIF, tak SZIF se žadateli. V oblasti komunikace se žadateli SZIF začne postupně implementovat tuto strategii již od podzimu tohoto roku. Představitelé Zemědělského svazu využití moderních technologií při podávání žádostí hodnotí jako nutný a pozitivní krok, nicméně apelují na zavedení kvalitního poradenského systému, a to z důvodu usnadnění podávání těchto elektronických žádostí i pro zemědělce, kteří nemají znalosti či dobré podmínky pro tento způsob podávání žádostí.
Ředitel SZIF Oldřich Černoch i vedení Zemědělského svazu ČR hodnotili toto setkání za velmi přínosné a dohodli se na dalších pravidelných pracovních setkáních.