Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ozelenění půdy v zimním období

26/08/11
smf

Ve Spojených státech se snaží vyvinout efektivní systémy ozelenění půdy zejména v zimním období. Zdroj: Agronavigator

USA: Větší akceptace ozelenění půdy v zimním období
Pozitivní účinky ozelenění půdy v zimním období jsou známé: z půdy se vymývá méně živin, tvoří se více organických látek a zmírňuje se eroze. I přesto je však akceptace tohoto způsobu hospodaření u amerických farmářů na nízké úrovni. Jako důvody uvádějí příliš vysoké náklady a nedostatek času.
 
Americká společnost pro rostlinnou výrobu by chtěla tento postoj změnit a pracuje proto na vývoji inovativních a nákladově efektivních systémů s cílem podpořit rozšíření trvalého a zimního ozelenění půdy. Vědci například testovali využití odpadního obilí, které použili k následnému pokryvu ploch po sklizni sóji. Nejlepší výsledky přineslo pěstování pšenice.
 
Na Pennsylvania State University vyvinuli technici secí stroj, který dokáže zapravit travní semeno, ale i semeno červeného a bílého jetele mezi řádky kukuřice. Výsev lze provést asi 6 týdnů po zasetí kukuřice, aniž by došlo k poklesu výnosu kukuřice.
 
   V jednom pracovním kroku se provádí příprava půdy, výsev, hnojení a aplikace pesticidů proti nežádoucím plevelům. Jetel má tu výhodu, že může i uspořit množství aplikovaných dusíkatých hnojiv. První pokusy s prototypem secího stroje proběhly úspěšně, musí je ale potvrdit ještě výsledky celé řady dalších testů.
 
USA: Akzeptanz für Winterbegrünung erhöhen
[2011-08-25], www.topagrar.com