Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

K vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS

08/08/11
smf

Vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS. Zdroj: MZe

Vymezení erozní ohroženosti půdy v LPIS

Vrstva vymezení erozně ohrožených půd, kterou mohli zemědělci připomínkovat a která byla na základě posouzení Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy (VÚMOP) aktualizována, bude přístupna ve veřejném registru půdy (LPIS) již koncem tohoto týdne. Pro zemědělce, kteří podávali návrh na změnu vymezení erozní ohroženosti, je však důležité vyjádření VÚMOP, schválené MZe, které již obdrželi a není proto nutné čekat, až bude vrstva v LPIS aktualizována.

Zdroj: www.eagri.cz , 3.8.2011