Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výsledky kontrol SVS ČR v oblasti ochrany zvířat ve roce 2010

04/07/11
smf

V těchto dnech byly zpracovány všechny údaje o veterinárních kontrolách, které se zaměřovaly na ochranu zvířat. Zdroj: SVS ČR

20 odsouzených, za 850 tisíc pokut, je to málo, je to hodně?
01.07.2011

V těchto dnech byly zpracovány všechny údaje o veterinárních kontrolách, které se zaměřovaly na ochranu zvířat. Publikaci s názvem „Program ochrany zvířat, situace v roce 2010“ lze nalézt na stránkách Státní veterinární správy – www.svscr.cz.
Proti předchozím letům došlo k několika změnám. Ve snaze vyjít vstříc zemědělcům a jak Ministerstvo zemědělství ČR usiluje je administrativně co nejméně zatěžovat, sloučili jsme některé kontroly, takže při zachování účinnosti došlo k celkovému snížení počtu kontrol v chovech.
„Snížení počtu kontrol je jasným signálem, že se Ministerstvo zemědělství snaží co nejvíce ulehčit práci zemědělcům a osvobodit je od zbytečných byrokratických procedur. Snížení počtu kontrol ovšem neznamená, že se péčí o zvířata a jejich pohodu zabýváme méně. Veterinární dozor je stejně kvalitní jako v předešlých letech, některé kontroly se ale dříve dublovaly. Tuto duplicitu jsme odstranili,“ uvedl Ivan Fuksa, ministr zemědělství.
Takže letos bylo provedeno 12 841 kontrol (v roce 2009 to bylo 14 688 kontrol). Z toho 8 790 u hospodářských zvířat. Letos jsme zjistili 842 závad, z čehož byla prakticky polovina (419) zjištěna u hospodářských zvířat.
Obecně lze říci, že jednání se zvířaty je v ČR na srovnatelné úrovni s ostatními zeměmi EU. Konstatovala to i mise FVO (Food and Veterinary Office) na tuto problematiku zaměřená. Avšak, zatím co péče o pohodu hospodářských zvířat se stále mírně zlepšuje, u zájmových zvířat tomu tak není. Proti dvacetině závad z počtu kontrol u hospodářských zvířat je u zájmových zvířat problém zhruba při každé desáté kontrole (3 615 kontrolních akcí a 398 závady).
Za „nepohodu zvířat“ bylo vyměřeno za 852 000 korun pokut, nejvíce ve Středočeském kraji, za 487 tisíc, pak Jihočeském za 136 tisíc. A za týrání bylo v roce 2010 odsouzeno 20 osob. Je to stejné jako v posledních letech (v roce 2009 bylo odsouzeno 19 lidí, v roce 2008 to bylo 23 lidí). Od roku 1992, kdy nabyl účinnosti zákon na ochranu zvířat proti týrání, bylo odsouzeno 350 osob.
Šíře záběru veterinárních kontrol je veliká, v chovech hospodářských, laboratorních i pokusných zvířat, na jatkách, při přepravě, v zoo, řeší se též podání občany. Například média před časem zajímající laboratorní zvířata byla kontrolována 123krát a žádné závady zjištěny nebyly. Obdobně tomu bylo i s pokusnými zvířaty, těch bylo v roce 2010 použito 366 007 (méně než roku předchozího – 380 128). Většinou šlo o laboratorní myši, potkany, králíky, morčata a nejvyšší počet byli kroužkovaní ptáci – 149 200, na ně se totiž také vztahuje status pokusu.
Aby se zlepšovala situace v chovech zájmových zvířat, podílí se Státní veterinární správa na odborných kurzech pro inspektory, pro dopravce, pro osoby, které jsou oprávněny provozovat odchytovou službu, pro útulky, na pořádání odborných seminářů a přednášek, včetně konference welfare v Brně, apod. Hlavně osvěta přináší efekt. Zdá se, že více než případné postihy.
Celkový pohled na systém dozoru a výsledky v oblasti péče o zvířata přináší informační bulletin Státní veterinární správy ČR – Program ochrany zvířat, situace v roce 2010.
Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz