Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Stanovisko ministra zemědělství

02/07/11
smf

Stanovisko ministra zemědělství Ivana Fuksy ke zprávám o údajném zastavení privatizace půdy Pozemkovým fondem. Zdroj: MZe

Stanovisko ministra zemědělství Ivana Fuksy ke zprávám o údajném zastavení privatizace půdy Pozemkovým fondem:
1.7.2011
Tisková zpráva
„Především rezolutně odmítám, že dochází k zastavení privatizace. Prodej půdy probíhá nadále, zastaven byl pouze třicetiletý bezúročný splátkový režim. Odmítám i spekulace, že by celá věc souvisela s devizovým zákonem. Toto téma je otevřeno už několik let a Evropskou komisí jsme byli upozorňování na nesoulad s pravidly veřejné podpory už dříve. Chyběla ovšem politická odvaha tuto věc řešit.
Jelikož je Ministerstvo zemědělství na úrovni Rady pro zemědělství a rybářství velmi aktivní v prosazování spravedlivých podmínek pro všechny členské státy, je jen logické, že se Česká republika ocitá pod drobnohledem a žádný nestandardní postup jí nebude tolerován. Jako lídr několika deklarací na celoevropské úrovni jsem toho pravidelně svědkem a nemůžeme zkrátka kázat vodu a pít víno.
Nemám ve zvyku dělat populistické kroky a vždycky před takovým postupem upřednostním zájem a prospěch České republiky, i kdyby to znamenalo nepříjemná nebo nepopulární opatření. Navíc tím odvrátíme hrozbu budoucí možné finanční korekce. Nechci vést pštrosí politiku, ale jsem silným zastáncem agrární diplomacie, což nikdo ze zemědělců ani jejich zájmových organizací nemůže zpochybnit.“
Ivan Fuksa
ministr zemědělství