Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ke standardu GAEC2

22/07/11
smf

Standard GAEC2 a vyhovující půdoochranné technologie. Zdroj: MZe, LPIS

Standardu GAEC č. 2 na silně erozně ohrožených půdách (SEO) vyhovují následující půdoochranné technologie

·         bezorebné setí (technologie přímého seti do nezpracované půdy)

·         seti do mulče

·         seti do mělké podmítky (za předpokladu dodrženi stanovené pokryvnosti povrchu půdy rostlinnými zbytky)

·         seti do ochranné plodiny (např. do vymrzající meziplodiny – svazenka vratičolistá, hořčice bílá)

·         důlkování

V technologiích ochranného zpracování půdy není používán radličný pluh, ornice tedy není při zpracování obracena. Šetrného kypření, které přispívá k vytvoření a udržení stabilní struktury půdy, je dosahováno zejména pasivními kypřicími nástroji (v případné kombinaci se secím strojem).

Doporučená zemědělská technika s pasivními kypřicími nástroji vyhovující tomuto standardu:

·         radličkové kypřiče (např. se šípovými podřezávacími radličkami)

·         prutové kypřiče

·         kombinované kypřiče (pouze s pasivním pracovním ústrojím)

·         talířové kypřiče (za předpokladu omezeného zapravování rostlinných zbytků do půdy)

·         dlátové kypřiče

 

 

Zdroj: MZe, LPIS

Standardu GAEC č. 2 na mírně erozně ohrožených půdách (MEO) vyhovují  půdoochranné technologie uvedené  Z D E.