Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Statistická šetření ekologického zemědělství v ČR

16/06/11
smf

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 – zpráva o trhu s biopotravinami. zdroj: MZe

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010 – zpráva o trhu s biopotravinami
Předkládaná zpráva o trhu biopotravin v České republice s názvem Statistická šetření ekologického zemědělství (EZ) je jedním ze dvou výstupů tématického úkolu (č. 4212), jehož zadavatelem je Ministerstvo zemědělství (MZe). Obsahem tématického úkolu je jednak sběr základních statistických údajů o bioprodukci a jejím uplatnění na ekofarmách a dále od roku 2009 nově sběr informací o trhu biopotravin zahrnující analýzu rozsahu zpracování, odbytu a trhu s biopotravinami v České republice včetně vývozu a dovozu bioproduktů a biopotravin.

Statistická šetření ekologického zemědělství provedená v roce 2010