Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Radní k příčinám eroze půdy

07/06/11
smf

Stav orné půdy chtějí společně řešit na Asociaci krajů ČR radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil se svým kolegou ze sousedního kraje Vysočina Josefem Matějekem. Zdroj: Pardubický kraj

Úbytek živočišné výroby je příčinou eroze půdy
Úbytek živočišné výroby je příčinou eroze půdy shodují se radní Pardubického kraje Kroutil a Vysočiny Matějek.

   Stav orné půdy chtějí společně řešit na Asociaci krajů ČR radní zodpovědný za zemědělství, životní prostředí a venkov Václav Kroutil se svým  kolegou ze sousedního kraje Vysočina Josefem Matějekem. Při čtvrtečním setkání se shodli, že  úbytek organické hmoty v zemědělské půdě je způsoben především velkým snížením živočišné výroby v posledních dvaceti letech. Současné kroky ministerstva zemědělství tento problém podle nich dostatečně neřeší.
     „S kolegou, jehož odbornosti si nesmírně vážím, jsme se shodli, že budeme iniciovat vznik pracovní skupiny v rámci Asociace krajů, která se bude touto problematikou zabývat,“ seznámil s výsledkem jednání radní Kroutil.
     Podle nejnovějších statistik je v České republice ohrožena téměř polovina orné půdy (45 %). Ministerstvo zemědělství se tento problém snaží řešit prostřednictvím Pravidel pro šetrnější hospodaření (GAEC), jejichž realizace by měla začít 1. července na 15 procentech orné půdy v ČR. „Ministerstvo vidí problém v předlistopadovém hospodaření. Ale zde nemůžeme s ministerstvem plně souhlasit. Musíme také upozornit na velký úbytek živočišné výroby v posledním dvaceti letech, který zapříčiňuje nedostatek organické hmoty v půdě. Podstatou problému je tedy úplně něco jiného,“ uvedl Kroutil.
     „Problém je v narušení rovnovážného stavu v přírodě. Pravidla,  s nimiž ministerstvo přichází, tuto rovnováhu nevrátí. Nechceme pouze kritizovat, ale přicházet s vlastními návrhy řešení. Na nejbližším jednání Asociace krajů chceme společně nastolit toto téma,“ uzavřeli společně radní Kroutil a Matějek.
Zdroj: www.pardubickykraj.cz , 2.6.2011