Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Příjem Žádostí o dotace z OP Rybářství

17/06/11
smf

Příjem Žádostí o dotace z OP Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. června 2011. Zdroj: MZe

    Příjem Žádostí o dotace z OP Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. června 2011
     V rámci desátého kola Operačního programu Rybářství 2007 – 2013 žadatelé předkládají Žádosti o dotace na projekty v opatření 3.2. Opatření na ochranu a rozvoj vodních živočichů a rostlin, záměr b) vysazování úhoře říčního (Anguilla anguilla).
     Ministerstvo zemědělství má zájem, aby Český rybářský svaz (dále jen „ČRS“) vysazoval úhoře do revírů na vodních tocích a ČR tak plnila svůj závazek vůči EK dle schváleného Plánu managementu úhoře. MZe prodlužuje příjem Žádostí o dotaci na základě upozornění ČRS, že podání všech Žádostí o dotaci v 10. kole přes Portál farmáře bude vyžadovat více času.
    Příjem žádostí z Operačního programu Rybářství v 10. kole se prodlužuje do 27. 6. 2011 do 13 hodin.
Zdroj: Ministerstvo zemědělství, www.egri.cz