Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ochrana půdy před erozí a zahájení kontrol od 1. července 2011

17/06/11
smf

Ochrana půdy před erozí a zahájení kontrol od 1. července 2011. Zdroj: AK ČR

Ochrana půdy před erozí a zahájení kontrol od 1. července 2011
 
     Dopisem ministra zemědělství prezidentovi AK jsme byli jako organizace požádáni o zprostředkování informace členům o zahájení kontrol SZIF na ochranu půdy před erozí i na mírně ohrožených půdách. Ty budou zahájeny 1. července 2011.
Základním principem bude odpovědnost zemědělců za stav půdy na obhospodařovaných pozemích, přičemž stát je připraven poradit jak postupovat při ochraně půdy před erozí, avšak nebude předepisovat, jak má kdo hospodařit. V případě, že dojde k poškozování půdy nevhodnými technologickými postupy ponese za toto jednání odpovědnost, která bude spočívat v krácení přiznaných dotací a dále odpovědností za škody způsobené na majetku ostatních.
      Zemědělcům bude k dispozici poradenská služba expertů VÚMOP, poskytnuty budou metodiky k určení eroze, obraně proti erozi, s doporučenými půdoochrannými technologiemi. První rok a půl budou kontroly SZIF u mírně ohrožených půd upozorňovat na projevy eroze bez udělování sankcí. Ty budou spuštěny od roku 2013.
     Tento přechodný režim by měl poskytnout všem, kdo na půdě hospodaří, dostatečný prostor pro získaní potřebných informací a aktivní ochraně před erozí. Každé selhání díky nedbalosti bude v budoucnosti výrazně sankcionováno. Cílem uvedených opatření je především ochrana úrodné půdy jako priorita dalšího racionálního hospodaření v krajině. 
 
Dovětek: Podařilo se nám odvrátit naprosto iracionální návrh ze září 2010, jehož realizace by výrazně poškodila značnou část českých zemědělců.
Zdroj: AK ČR