Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

LPIS a mírně erozně ohrožené pozemky

20/06/11
smf

Informace z Portálu farmáře k problematice mírně erozně ohrožených pozemků. Zdroj: MZe

Půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích
Vzhledem k tomu, že půdoochranné technologie na mírně erozně ohrožených pozemcích na základě jednání se zástupci agrárních nevládních organizací vyústily v nutnost do LPIS doplnit odtokové linie povrchové vody a jednosměrné svahy, bude podpora půdoochranných technologií v LPIS zveřejněna v průběhu července. Problematiky půdoochranných technologií na silně erozně ohrožených půdách se toto omezení netýká.
Zdroj: Portál farmáře, www.eagri.cz, 18.6.2011