Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Dopis ministra zemědělství Ivana Fuksy předsedům nevládních organizací

19/06/11
smf

Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal předsedy všech nevládních organizací o informování členů o nových podmínkách Správné zemědělské praxe. Zdroj: ASZ

Dopis ministra zemědělství Ivana Fuksy předsedům nevládních organizací

Ministr zemědělství Ivan Fuksa požádal předsedy všech nevládních organizací o informování členů o nových podmínkách Správné zemědělské praxe. Změny se týkají hlavně protierozních opatření, která budou nadále již jen doporučující. Zemědělci ale zároveň přeberou plnou zodpovědnost za všechny škody vzniklé nevhodným hospodařením.
zdroj: www.asz.cz