Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vládní nařízení zpřísní dovoz živočišných produktů

29/04/11
smf

Právní úprava, kterou včera přijala vláda, pomůže zajistit zvýšení bezpečnosti potravin zpřísněním podmínek dovozů produktů živočišného původu z členských zemí Evropské unie do České republiky. Zdroj: MZe

Vládní nařízení zpřísní dovoz živočišných produktů
   Právní úprava, kterou včera přijala vláda, pomůže zajistit zvýšení bezpečnosti potravin zpřísněním podmínek dovozů produktů živočišného původu z členských zemí Evropské unie do České republiky. Dovozci budou povinni poskytovat více informací o dovážených živočišných produktech dozorovým orgánům, které v případě aktuálního ohrožení bezpečnosti potravin budou moci rychleji reagovat.
„Lednová dioxinová aféra ukázala, jak je důležité pro řešení nastalé krize poskytovat včasné a úplné informace. Nová vyhláška má za cíl, aby dovozci živočišných výrobků poskytovali včas důležité informace dozorovým orgánům, které by v případě potřeby mohly správně vyhodnotit rizika pro bezpečnost potravin,“ uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa, který návrh vládě předkládal.
Dovozci budou muset informovat nejpozději 24 hodin před příchodem zboží do ČR krajskou veterinární správu o druhu, množství a původu živočišných výrobků, o místu určení, fyzikálním stavu nebo způsobu úpravy produktů. Formuláře s těmito informacemi budou moci předat úřadu v listinné podobě nebo elektronicky. Pokud dovozce nesplní informační povinnost, hrozí mu až milionová pokuta ve správním řízení.
Do České republiky se v roce 2010 dovezlo přibližně 530 tisíc tun živočišných produktů, které by spadaly do působnosti tohoto nařízení vlády. Na základě těchto hodnot lze předpokládat dopad nové vyhlášky na asi 700 potenciálních příjemců živočišných produktů.
autor: Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, 28.4.2011
zdroj: www.eagri.cz