Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Rostoucí příjmy zemědělců

21/03/11
smf

Podle studie EU by příjmy zemědělců zejména ve východoevropských zemích měly do roku 2020 výrazně stoupnout. Zdroj: Agronavigator

Rostoucí příjmy zemědělců

       Příjmy zemědělců v Evropské unii by do roku 2020 měly výrazně stoupnout. To vyplývá z aktuální studie EU. V roce 2020 by mohli zemědělci vydělávat přibližně o 20 procent více než v průměru let 2005 až 2009. Vývoj v jednotlivých zemích však bude vypadat odlišně. Zatímco zemědělci v západní Evropě (EU-15) se v roce 2020 budou moci těšit jen z nárůstu necelých 10 procent, nárůst ve dvanácti východoevropských přístupových zemích by mohl dosáhnout téměř 45 procent. Podle studie bude růst příjmů brzděn stoupajícími cenami provozních prostředků. Stoupat budou také výrobní ceny, zvláště pšenice.
Co se týče produkce masa, vychází Komise z meziročního růstu o 0,3 procenta. U mléčné produkce počítají experti EU po zrušení kvót v roce 2015 s tím, že produkce stoupne o 4 procenta. Stoupnout by ale měla i poptávka po mléčných výrobcích.
DLZ Agrarmagazin, 2011, č. 2, s. 13