Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

MZe k bioplynovým stanicím

15/02/11
smf

Ministerstvo zemědělství podporuje budování bioplynových stanic. Zdroj. MZe

Ministerstvo zemědělství podporuje budování bioplynových stanic
V létech 2007 až 2010 zaregistrovalo Ministerstvo zemědělství ČR celkem 171 žádostí o investiční podporu výstavby nových nebo rekonstrukci stávajících bioplynových stanic v rámci diverzifikace zemědělských činností z Programu rozvoje venkova. Pro tento účel jsou připraveny celkem zhruba 3,5 miliardy korun, jednu čtvrtinu činí podpora ze státního rozpočtu a zbylé tři čtvrtiny jsou z rozpočtu Evropské unie.
„Zatím je schválených sto padesát dva projektů, padesát z nich jsme již proplatili. Celkem šlo o něco málo přes miliardu korun,“uvedl ministr zemědělství Ivan Fuksa.
Žadatelem o podporu výstavby bioplynky může být výhradně zemědělský podnikatel s převažující činností v oblasti zemědělské výroby. Jedná se buď o mikropodniky, to znamená o subjekty s méně než deseti zaměstnanci a ročním obratem nebo roční účetní rozvahou nižší než 2 miliony euro, nebo o větší podniky, které však musí splňovat podmínku alespoň dvouleté historie podnikání v zemědělské výrobě. Maximální výše dotace je do třiceti procent způsobilých výdajů, jejichž limit je stanoven na 75 milionů korun.
„Kromě samotných bioplynových stanic podporujeme v souladu se současnými trendy také budování technologií na vyčištění bioplynu pro pohon motorových vozidel a na veřejné plnící stanice, na které lze získat dotaci až do výše šedesáti procent způsobilých výdajů,“ upřesnil ministr Fuksa.
Tereza M. Dvořáčková, tisková mluvčí MZe, 14.2.2011, zdroj: www.eagri.cz
Přílohy

    Aktuální stav implementace   (DOC, 37 KB)